15.2.06

EZRA POUND / ...RESTEN ÄR SLAGG...Foto: Vittorugo Contino

Ezra Pound
SÅNGER FRÅN PISA
Canto LXXXI
(avslutet)
Tolkning av Göran Sonnevi och Jan Olov Ullén
Ur: Ezra Pound Sånger från Pisa. Cantos LXXIV-LXXXIV, Bo Cavefors Bokförlag, Malmö 1960
- - -
Vad du älskar djupt består,
resten är slagg
Vad du älskar djupt skall ej rövas från dig
Vad du älskar djupt är ditt sanna arv
Vems värld, min, deras
eller är det ingens?
Först kom det skådade, så det gripbara
Elysium, om också i helvetets salar,
Vad du älskar djupt är ditt sanna arv
Vad du älskar djupt skall ej rövas från dig

I sin drakvärld är myran en kentaur.
Slå ner din fåfänga, ej människan
Har skapat ordning, ej skönhet eller mod
Slå ner din fåfänga, jag sa slå ner.
Av den gröna världen lär ditt sanna mått
Av skapargåva och sant konstnärskap,
Slå ner din fåfänga,
Paquin slå ner!

Den gröna hjälmen omintetgör din elegans.
"Övervinn dig själv, och andra dig fördraga"
Slå ner din fåfänga
Du är en slagen hund under haglet,
En uppsvälld skata i en ostadig sol,
Halvt svart halvt vit
Du ser ej skillnad på stjärt och vinge
Slå ner din fåfänga
Hur lågt ditt hat
Fostrat i falskhet,
Slå ner din fåfänga,
Snar att förgöra, njugg med barmhärtighet,
Slå ner din fåfänga,
Jag sa slå ner.
Men att ha gjort istället för att icke göra
det är ej fåfänga
Med höviskhet ha knackat på
Att en Blunt må öppna
Att ur luften ha samlat en levande tradition
eller ur ett fint gammalt öga den obesegrade lågan
Det är ej fåfänga.
Här ligger felet i det icke gjorda
och i den självtillit som vacklat.

No comments: