22.3.06

MINARET- 2006:1
Första numret av tidskriften Minaret, med Mohamed Omar som redaktör kan beställas hos redaktionen.

Numret innehåller bland annat artiklar och dikter av Bo Gustavsson, Bengt Wadensjö, Torbjörn Säfve, Hazrat Mårten Björk, Mohammad Fazhashemi, Ashk Dahlén, Hynek Pallas, Magnus Ringgren, Bo I. Cavefors samt av Herr Omar själv, som presenterar ambitionerna inför framtiden med Minaret och dessutom kåserar med allvar om en vistelse i London och ett besök i deckarvåningen på 221b Baker Street. Övriga medverkande skriver bland mycket annat om inkulturation och befrielseteologi, om världsfreden i Fisksätra, om en virvlande dervisch, västerländska värden samt sufiskt och kufiskt.

No comments: