30.11.05

GERARD MANLEY HOPKINS S.J. / DU ÄR SANNERLIGEN RÄTTVIS, HERRE

Gerard Manley Hopkins S.J.

THOU ARE INDEED JUST, LORD /
DU ÄR SANNERLIGEN RÄTTVIS, HERRE

Justus quidem tu es, Domine, si disputem tecum:
verumtamen justa loquar ad te: Quare via impiorum prosperatur? & c


Du är sannerligen rättvis, Herre, om jag nu får säga
Vad jag tycker; men, Herre, vad jag ber om är opartiskhet.
Varför blomstrar alltid syndarens väg? När jag
Bjuder till slutar det alltid i besvikelse!
Vore du min fiende, Oh du min vän,
Hur skulle du då icke kunna, menar jag, krossa mig
På grund av mina misslyckanden? Ack, åtråns försupna, och trälar
Lyckas bättre under några fattiga timmar än vad jag,
Herre, hinner med under ett helt rättfärdigt liv. Se dessa flodstränder
Och busksnår, så täta och igenväxta, åter garnerade med
Ymnig körvel. Se hur friska vindar ruskar om i
Den; fåglar bygger bo - men jag bygger ingenting; nej jag är bara
En stressad, uttjänt eunuck som flyter på vågen.
Herre, Oh du livets Herre, sänd mig ett renande regn.


Den latinska texten är hämtat från Jer.12:1-2: "Herre, om jag vill gå till rätta med Dig, så behåller Du dock rätten. Likväl måste jag dock tala med Dig om vad rätt är. Varför går det de ogudaktiga så väl? Varför har alla trolösa god lycka? Du planterar dem, och de slå rot, de växa och bära frukt.. Nära är Du i deras mun, men fjärran är Du från deras innersta."

Vad gäller dikten för övrigt: jämför med Samuel Taylor Coleridges sonett Work without Hope.

Tolkning av Bo I. Cavefors

Copyright©Bo I.Cavefors, Malmö 2001, 2005.


No comments: