18.1.06

BRING OCH FOLKRÄTTEN

BRING - FOLKRÄTTSEXPERT?

Svenska Dagbladet skriver (06.01.18) under rubriken Domstol ska pröva Kinas politik i Tibet: "En domstol i Spanien [Audencia Nacional, i Madrid] ska pröva om sju kinesiska exledare ska ställas inför rätta för folkmord i Tibet. Bland dem Kinas förre president Jiang Zemin och den förre premiärministern Li Peng.".

Men, rapporterar Svenska Dagbladets kommentator, Håkan Forsberg: "…den svenske folkrättsexperten Ove Bring ser det hela som 'ett politiskt slag i luften'".

Som "ett politiskt slag i luften"!

Bring, professor och folkrättsexpert, "tvivlar starkt på att de kinesiska toppmännen ska kunna åtalas" (SvD) och fortsätter: "Visst har kineserna begått folkrättsbrott mot tibetanerna…" men Bring menar att "begreppet folkmord" inte kan tillämpas i "det här sammanhanget".

Bring menar att det är "ett spel för gallerierna" när domstolen i Madrid tar upp Tibetfrågan, att "det är ordentliga politiska slag i luften".

Menar Bring att internationellt legitimerade domstolar inte skall ta upp fall som det i dagsläget är politiskt inopportunt att behandla? Gärna Saddam Hussein, Pinochet, serbiska och kroatiska generaler, men inte kommunistiska politiker i Peking, eftersom sådana skyddas av de nuvarande makthavarna. Handlar det i verkligheten om att värna om svenska investeringar i Kina?

Brings uttalanden, märkliga för att komma från en folkrättsexepert, leder obevekligt till att inte endast legaliteten utan även, och det är än värre, legitimiteten för internationella domstolar, totalt urholkas. Menar Bring att möjligheten att framgångsrikt föra en domstolsprocess mot en folkrättsförbrytare är minimal eftersom folkrättsförbrytaren skyddas av förbrytarregimens makthavare, av detta skäl skall inställas, att anklagelserna skall sopas under matten, att förbrytelserna, av politiska och maktpolitiskt taktiska skäl skall betraktas som icke önskvärda åtalsobjekt, ja då har sannerligen det internationella rättsväsendet förlorat såväl legitimitet som legalitet. Vad återstår då av civilisation och internationalism?

Risken att förlora ett mål får aldrig vara en ursäkt för en åklagare eller domstol att inte åtala. Varje för åklagaren förlorat mål i en folkrättslig process, är i sig ett argument för dess legitimitet.

Bo I. Cavefors

No comments: