10.4.06

MUJU / BUDDAS ZEN
Muju
BUDDAS ZEN

Budda sade: "Jag tänker på konungars och härskares öden som på fint damm. Jag räknar till lika många dyrbarheter av guld och ädla stenar som det finns tegel- och kiselstenar. När jag ser fina sidenkläder ser jag sönderslitna trasor. Jag ser myriader av universums världar som små fruktkärnor och Indiens största hav som en droppe olja på min fot. Jag förnimmer världens lärdom som en magikers illusionsnummer. Jag urskiljer den stora frigörelsetanken som en gyllene brokad i en dröm och jag uppfattar den rena vägen som blommor vilka återspeglas i någons ögon. Jag anser meditation vara som en stötta till ett berg, Nirvana som ett spöke om dagen. Jag ser på rättvis och felaktig kritik som på en drakes slingrande dans, och på motgång och framgång som på två linjer dragna över fyra årstider."

Tolkning från engelska av Bo I. Cavefors. Zenberättelsen har hämtats från en bok kallad Shaseki-shu, författad av den japanske zenläraren Muju vid slutet av 1300-talet.

Buddas Zen har tidigare publicerats i Arbetet 25.9.60 & Horisont 4/60, samt tillsammans med ett antal andra dikttolkningar i boken Tagelskjortan, Johan Hammarströms Bokförlag, 2003.

Copyright©Bo I. Cavefors 1960, 2003, 2006

No comments: